จากการสะสมประสบการณ์ในการซ่อมกล้องจุลทรรศน์ 6 ปีเต็ม จึงออกมาเปิดร้านเพื่อให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ ในราคาที่ย่อมเยา เราให้บริการเป็นกันเอง ไปรับถึงที่และ ส่งคืนโดยไม่คิดค่าบริการ

บริการ รับซ่อมและทำความสะอาด กล้องจุลทรรศน์ ทุกชนิด ทุกยี่ห้อ ทุกรุ่น ทุกอาการ

บริการ รับตรวจสอบ ระบบไฟฟ้า ระบบรับภาพ ระบบเลนส์ และ ปริซึม

บริการ ตรวจสอบอุปกรณ์ถึงที่ พร้อมให้คำแนะนำก่อนตัดสินใจซ่อมกับเราโดยไม่คิดค่าบริการ

บริการ ดูแลประจำปี

บริการ รับ-ส่ง ถึงที่

สนใจปรึกษาได้ตามที่อยู่ข้างต้น

โรงเรียนวัดอินทาราม

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

โรงเรียนราชวินิตบางเขน

โรงเรียนศรีลาจารพิพัฒน์

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

โรงเรียนนนทรีวิทยา

โรงเรียนวัดทรงธรรม

โรงเรียนวัดราชบพิธ์

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปภัมป์ (อยุธยา)

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม (มุกดาหาร)

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์